Như vậy, tính từ ngày 4/9/2011 đến nay, trong 16 ngày, cả nước ghi nhận 6.000 ca mắc mới, trung bình mỗi ngày có 375 ca mắc tay chân miệng mới.

Số mắc và tử vong do tay chân miệng từ đầu năm đến nay tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam, chiếm 79,3% số mắc và 91,1% số tử vong của cả nước. Trong tổng số ca tử vong, hơn 96% là trẻ em dưới 5 tuổi.

Bệnh tay chân miệng lưu hành chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, bệnh có xu hướng gia tăng vào hai thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Thời điểm này, đúng vào thời điểm dịch bệnh bắt đầu gia tăng, là mùa tựu trường của học sinh nên Bộ Y tế đề nghị các trường cần hết sức chú trọng công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong năm học. . trường trong ngày đầu tiên của năm học mới.