Kỹ năng tư duy phê phán là nền tảng của giáo dục cũng như một kỹ năng sống quan trọng. Nếu không có khả năng tư duy phản biện, trẻ sẽ gặp khó khăn trong học tập, đặc biệt là khi chúng lớn hơn. Cha mẹ cần giúp con hình thành tư duy này ngay từ nhỏ.

Dạy họ cách giải quyết vấn đề

Một cách để dạy trẻ tư duy phản biện là dạy chúng cách giải quyết vấn đề. Ví dụ, yêu cầu họ động não ít nhất năm cách khác nhau để giải quyết một vấn đề cụ thể.

Ví dụ, cha mẹ có thể thử thách trẻ di chuyển một đồ vật từ bên này sang bên kia phòng mà không cần dùng tay. Lúc đầu, họ có thể nghĩ rằng điều đó là không thể. Nhưng với một chút hỗ trợ của cha mẹ, họ có thể thấy hàng tá giải pháp (như sử dụng chân hoặc đeo găng tay). Giúp họ nghĩ ra nhiều giải pháp cho cùng một vấn đề và sau đó chọn một giải pháp để xem nó có hiệu quả không. Theo thời gian, cha mẹ có thể giúp con mình thấy rằng có nhiều cách để nhìn nhận và giải quyết cùng một vấn đề.

4 cách dạy con tư duy tốt - Ảnh 1.

Khuyến khích con bạn đặt câu hỏi

Đôi khi cha mẹ cảm thấy mệt mỏi khi phải trả lời một loạt câu hỏi liên tục, điều quan trọng là cha mẹ phải khuyến khích con mình đặt câu hỏi về mọi thứ. Đặt câu hỏi là nền tảng của tư duy phản biện và thời gian đầu tư vào việc trả lời các câu hỏi của con bạn — hoặc cùng nhau tìm ra câu trả lời — cuối cùng sẽ được đền đáp.

Con bạn không chỉ học cách thể hiện bản thân mà còn ngày càng giỏi hơn trong việc xác định thông tin hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây hiểu nhầm từ người khác. Cha mẹ cũng có thể mô hình hóa loại hành vi đặt câu hỏi này bằng cách cho phép con cái họ đặt câu hỏi về mọi thứ.

thực hành lựa chọn

Giống như mọi thứ trong cuộc sống, con bạn thường sẽ học hỏi thông qua thử và sai. Và, một phần của việc học để trở thành một người có tư duy phản biện liên quan đến việc ra quyết định. Một cách mà cha mẹ có thể khiến con cái suy nghĩ và đưa ra lựa chọn là cho chúng biết chúng muốn sử dụng thời gian như thế nào.

Cha mẹ có thể cho con mình một khoản trợ cấp và cho phép một số lựa chọn về việc phải làm gì với số tiền đó. Một trong hai tình huống này đều yêu cầu con bạn phải suy nghĩ chín chắn về các lựa chọn của mình và những hậu quả có thể xảy ra trước khi đưa ra quyết định.

Khi chúng lớn hơn, hãy nói chuyện với chúng về cách giải quyết các vấn đề như bắt nạt và áp lực từ bạn bè. Và dạy họ cách đưa ra những lựa chọn lành mạnh về việc sử dụng mạng xã hội. Tất cả những tình huống này đòi hỏi con bạn phải suy nghĩ chín chắn.

Khuyến khích sự cởi mở

Mặc dù việc dạy tính cởi mở đôi khi có thể là một khái niệm khó dạy, nhưng đó là một khái niệm quan trọng. Một phần của việc trở thành một người có tư duy phản biện là khả năng khách quan và đánh giá các ý tưởng mà không thiên vị.

Hãy dạy con bạn rằng để nhìn mọi thứ với một tâm hồn cởi mở, chúng cần gạt bỏ những phán đoán và giả định của bản thân sang một bên. Một số khái niệm bạn nên nói về việc thúc đẩy tính cởi mở bao gồm sự đa dạng, hòa nhập và công bằng.