40 lý do để tiếp tục trong 40 tuần

bé cần đủ 40 tuần sự tăng trưởng và phát triển của thai kỳ. Mặc dù có thể muốn kết thúc thai kỳ, đặc biệt là trong những tuần cuối, việc khởi phát chuyển dạ làm tăng nguy cơ sinh non, mổ lấy thai, chảy máu và nhiễm trùng.

Việc sinh nở chỉ được thực hiện vì lý do y tế, không phải vì sự thuận tiện hay lịch trình. Em bé của bạn sẽ cho bạn biết khi nó sẵn sàng ra đời. Cho đến lúc đó, đây là 40 lý do để chịu đựng 40 tuần mang thai.

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên Quan