Thở bằng cơ hoành: Cơ hoành rất quan trọng, giúp hô hấp tốt hơn. Những người mắc bệnh phổi có xu hướng sử dụng các cơ phụ ở cổ, vai và lưng để thở thay vì cơ hoành. Kỹ thuật này có thể phức tạp hơn các bài tập khác, vì vậy bệnh nhân nên luyện tập nhiều hơn, có thể với sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu hô hấp.

Thở bằng cơ hoành hoặc bụng giúp luyện tập cơ này. Người bệnh có thể tập khi ngồi hoặc nằm, thả lỏng vai, một tay đặt trước ngực, tay kia đặt trên bụng. Hít vào bằng mũi trong 2 giây, cảm thấy bụng căng ra hoặc phình ra. Mím môi và thở ra từ từ bằng miệng, ấn nhẹ vào bụng để tăng khả năng thoát khí của cơ hoành. Lặp lại bài tập cho đến khi mệt mỏi.

Thở bằng cơ hoành: Cơ hoành rất quan trọng, giúp hô hấp tốt hơn. Những người mắc bệnh phổi có xu hướng sử dụng các cơ phụ ở cổ, vai và lưng để thở thay vì cơ hoành. Kỹ thuật này có thể phức tạp hơn các bài tập khác, vì vậy bệnh nhân nên luyện tập nhiều hơn, có thể với sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu hô hấp.

Thở bằng cơ hoành hoặc bụng giúp luyện tập cơ này. Người bệnh có thể tập khi ngồi hoặc nằm, thả lỏng vai, một tay đặt trước ngực, tay kia đặt trên bụng. Hít vào bằng mũi trong 2 giây, cảm thấy bụng căng ra hoặc phình ra. Mím môi và thở ra từ từ bằng miệng, ấn nhẹ vào bụng để tăng khả năng thoát khí của cơ hoành. Lặp lại bài tập cho đến khi mệt mỏi.