Ngày 14/2, Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam thông báo tăng giá sản phẩm. Theo đó, Công ty thông báo tăng giá trong phạm vi 5% so với giá công bố trước đó. Thời gian thực hiện kể từ ngày 15/02/2022.

Hàng loạt sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đồng loạt tăng giá 5% - Ảnh 1.
Hàng loạt sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đồng loạt tăng giá 5% - Ảnh 2.

Ngày 28/2, Công ty Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) thông báo điều chỉnh giá bán lẻ sản phẩm. Theo đó, từ ngày 1/3/2022, 45 sản phẩm sẽ được điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5%.

Hàng loạt sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đồng loạt tăng giá 5% - Ảnh 3.
Hàng loạt sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đồng loạt tăng giá 5% - Ảnh 4.
Hàng loạt sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đồng loạt tăng giá 5% - Ảnh 5.

Mặt hàng sữa có sự điều chỉnh giá.

Nguồn: Bộ Công Thương

https://afamily.vn/hang-loat-san-pham-sua-cho-tre-so-sinh-va-tre-nho-dong-loat-tang-gia-5-20220314130136934.chn